Programma HR2020LIVE 2015

08.30 uur

Ontvangst

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie. U wordt verzocht tussen 09.00 en 09.15 plaats te nemen in de hoofdzaal.

09.15 uur

jan_hendriks_spreker_hr2020Opening door dagvoorzitter
Zaal: Oude Eetzaal

J.H.M. (Jan) Hendriks, Directeur, vereniging HR2020 Beweging

09.30 uur

De toekomst van ‘MensKracht’
Zaal: Oude Eetzaal

Ing. T. (Tijs) van der Wielen MHA, Directeur Strategie en HRM, Maasstadziekenhuis
Tevens bestuurder van de vereniging HR2020 Beweging

‘Een wereld vol MensKracht die snel transformeert en op weg is naar een volgende fase in onze beschaving.’

De gezondheidszorg wacht een complete revolutie. We profiteren alleen wanneer we deze vanuit MensKracht en met een open geest benaderen. Pas dan komt de revolte tot volle wasdom. Bestaande paradigma’s moeten op de helling. De transformatie is integraal en treft niet alleen de financiering, organisatie en logistiek van de zorg. Het heeft duidelijk ook een ethische en spirituele kant met MensKracht als sleutelwoord . De eerste tekenen van de omwenteling zijn al zichtbaar. Nieuwe technologische mogelijkheden gaan hand in hand met spiritualiteit. Robotisering van de zorg is onontkoombaar. Zelfzorg wordt de belangrijkste trend naast technologische doorbraakinnovaties. De symbiose tussen Mens en Technologie is onze grootste uitdaging. Wat betekent dat voor HR-functie nu, straks en later.

10.00 uur

jan_hendriks_spreker_hr2020

Dialoog geleid door dagvoorzitter
Zaal: Oude Eetzaal

J.H.M. (Jan) Hendriks


Hoe denkt u over de grote veranderingen in het werklandschap en wat betekent dat voor de HR-functie? Aan de hand van een aantal stellingen zal de dagvoorzitter ‘beeldend’ de discussie met u en Tijs van der Wielen aangaan.

10.10 uur

HR-besturing als pijler voor een gedragen strategie
Zaal: Oude Eetzaal

I. (Inger) Slebus MHBA, Unit Manager Ambulante Zorg, Koninklijke Kentalis
J. (Judith) Heida MHBA, Manager Bedrijfsvoering, Arkin

HR-besturing, een volgende stap in een complexe relatie’
Zorgorganisaties moeten hard werken om snel en adequaat te reageren op de opeenvolgende veranderingen. Dit vraagt om weldoordachte strategieën, maar ook om medewerking van de zorgprofessional. Hoe kan HR-besturing – het geheel van strategische, beleidsmatige en uitvoerende maatregelen, waarmee de ontwikkeling van MensKracht duurzaam wordt versterkt – een rol kan spelen om tot een gedragen strategie te komen.

10.40 uur

Pauze

11.00 uur

HR2020 Themakoffers – werken met HR2020 innovaties – ronde 1

Samen met collega vakgenoten werken aan actuele praktijkcases. Op een interactieve manier krijgt u te zien wat de innovaties voor u zelf, voor teams en voor uw organisatie kunnen betekenen.

Maak uw keuze uit de onderstaande sessies:

Parallelsessie A

TotaalPlanning: De perfecte match van Zorg en MensKracht(en) (VOL)
Zaal: Witte Pert

Ellen Offers, Beleidsadviseur/coach, ELLENOFFERS

Een themakoffer vol innovatieve – direct toepasbare – oplossingen voor een optimale mix van MensKracht(en) en vertaald in vaste, flexibele en opleidingsformatie

Parallelsessie B

TotaalStromen: Klantbeleving – motor voor MensKracht ontwikkeling
Zaal: Foyer

Pim Vlaar, HR Manager, Evean


Een themakoffer vol innovatieve – direct toepasbare – oplossingen met een uniek digitaal hulpmiddel waarmee MensKracht duurzaam in beweging komt en blijft

Parallelsessie C

TotaalTalent: Talent als hefboom voor gepassioneerde zorg
Zaal: Oude Eetzaal

Tom Haak, Oprichter en directeur,  HR Trend Institute

TotaalTalent: Een themakoffer vol inspirerende / creatieve/ innovatieve oplossingen voor ontwikkeling van talent als hefboom voor gepassioneerde zorg. Sommige direct toepasbaar!

11.45 uur

HR2020 Themakoffers – werken met HR2020 innovaties – ronde 2

Maak uw keuze uit de themakoffer sessies van ronde 1: A, B of C.

12.30 uur

Lunchpauze en netwerken

Tijdens de middagpauze kunt u gebruik maken van het lopend buffet (broodjeslunch) en heeft u de gelegenheid om te praten en netwerken met collega vakgenoten.

13.15 uur

HR2020 – evidenced based ontwikkelen van MensKracht
Zaal: Oude Eetzaal

Prof. dr. E.C. (Lidewey) van der Sluis , Hoogleraar Nyenrode, Tevens voorzitter Wetenschappelijke adviesraad HR2020 Beweging (WAR)

Wat weten we eigenlijk over HR en management?
Boekenkasten staan vol met ‘theorieën’ en ‘best practices’ en menig consultant komt de oplossing voor het probleem verkopen, maar wat is hiervoor het bewijs? Een nieuwe manier van denken over management heeft zijn intrede gedaan. De school van het evidence-based management. Geïnspireerd op evidence-based medicine wordt nu geprobeerd een vertaling te maken naar management. Of beter gezegd: evidence-informed practice. De benadering die wij met HR2020 voorstaan.

13.45 uur

HR2020 van WETENschap naar DOENschap
Zaal: Oude Eetzaal

Dr. L.J.R. (Lucienne) Hoogwerf, Directeur Zorg en Welzijn, ROC Nijmegen tevens bestuurslid HR2020 Beweging – Onderwijsveld


Landschapsontwikkeling en duurzame samenwerking tussen Zorg en Onderwijs vanuit een Practice Development benadering.
Wereldwijd wordt action research – in Nederland ook wel handelingsonderzoek of actieonderzoek genoemd – veel toegepast. In deze bijdrage  wordt een beeld geschetst en een visie gedeeld op de mogelijkheden van action research voor het eigen werkveld en leveren zo een bijdrage aan de beroeps en professionele ontwikkeling

14.15 uur

HR2020 Themakoffers – werken met HR2020 innovaties – ronde 3

Samen met collega vakgenoten werken aan actuele praktijkcases. Op een interactieve manier krijgt u te zien wat de innovaties voor u zelf, voor teams en voor uw organisatie kunnen betekenen.

Parallelsessie D

TotaalVitaal: De perfecte FIT van Zorg en MensKracht
Zaal: Oude Eetzaal

Gerard van Vliet, CEO, Integration en directeur NCD

Een themakoffer vol innovatieve – direct toepasbare – oplossingen voor een vitale organisatie waarmee MensKracht duurzaam vitaal en flexibel inzetbaar is en blijft

Parallelsessie E

TotaalMedia: ProfessionalMedia en symbiose met MensKracht
Zaal: Witte Pert

Jos Koppelaar,  CEO, CareConnections

Een themakoffer vol innovatieve – direct toepasbare – oplossingen met een uniek digitaal hulpmiddel waarmee MensKracht duurzaam in beweging komt en blijft

Parallelsessie F

TotaalLeren:  Leren, presteren en realiseren met MensKracht
(VOL)
Zaal: Foyer

Jan Hendriks, Directeur, AscieGroup


Een themakoffer vol innovatieve – direct toepasbare – oplossingen voor integraal leren, presteren en realiseren met eigentijdse en toekomstbestendige MensKracht

15.00 uur

Pauze

15.15 uur

HR2020 Themakoffers – werken met HR2020 innovaties – ronde 4

Maak uw keuze uit de themakoffer sessies van ronde 3: D, E, of F.

16.00 uur

Interactieve terugkoppeling in het theater
Zaal: Oude Eetzaal

De twee verschillende groepen reageren op de parallelsessies en innovaties

Dialoog, Discussie & Feedback op de Key-notes en Parallelsessies

De dagvoorzitter zal u vragen naar uw bevindingen, gaat u met de innovaties werken? Of wilt u verbeteringen aandragen? Alle reacties zijn welkom!

16.10 uur

HR-Besturing in beweging
Zaal: Oude Eetzaal

J. (Jan) Valkenborgh MBA-H, Bestuursvoorzitter, Daelzicht
Tevens voorzitter van de Bestuurlijke adviesraad van HR2020 Beweging (BAR)

De term HR-besturing is nog relatief onbekend. Er wordt veel geschreven over het belang van de juiste HRM-aansturing op strategisch niveau. Hierbij beïnvloedt de HR-functie de ontwikkeling van de organisatie-strategie.
Binnen de HR2020 Beweging is de term HR-besturing geïntroduceerd.
Deze term suggereert meer sturing dan beïnvloeding. Dat lijkt een volgende stap in de ontwikkeling van HR.  Ook voor toezichthouders en bestuurders is er ‘HR’ werk aan de winkel. Want HR is van iedereen.

16.30 uur

De HR2020 toekomst in beeld
Zaal: Oude Eetzaal

A.K. (Bert) Roelofs, Directeur HR, Academisch Medisch Centrum
Tevens voorzitter van de vereniging HR2020 Beweging


HR2020 Beweging – een vereniging in wording – de kalender 2016

16.40 uur

Afsluiting door dagvoorzitter
Zaal: Oude Eetzaal

16.45 uur

Netwerkborrel

Met een hapje en een drankje napraten met collega vakgenoten

Tijdens HR2020 Live tekent Suus van den Akker, live cartoons op locatie.

suus_van_den_akker_spreker_hr2020

illustratie_suusvandenakker

PARTNERS

afas_partner_hr2020
defacto_partner_hr2020
hezelburcht_2_partner_hr2020
hrkiosk_partner_hr2020
partitude_partner_hr2020
skipr_partner_hr2020
runderkamp_2_partner_hr2020
Food2Smile_internet
Ortec_internet
Maxxecure-internet
ons_2_partner_hr2020
TVOsolutions-internet
imgzine_partner_hr2020
RealtimeHR_internet2